ชื่อภาพ

THE BEGINNING
ทรงเปิดโลก

ปี 2015
ขนาด 150 cm x 200 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ ภาพนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มเปิดกิจการร้านค้า ค้าขาย ประกอบธุรกิจทุกแขนง
คำอธิบาย The artist intend to paint this picture, to be the picture of the beginning, from the abstract to concrete object. The dream covered with a fog of ignorance. Ganesh has obviated the mist to see the truth.
แรงบันดาลใจของภาพ “เปิดโลก” ภาพนี้ผมตั้งใจวาดพระองค์ขึ้นมา เพื่อเป็นภาพแห่งการเริ่มต้น
เป็นการผสานระหว่างความเป็นนามธรรม สู่รูปธรรม เป็นตัวแทนแห่งความคิดคำนึง สู่ความเป็นจริง
ความฝันที่ถูกปกคลุมด้วยหมอกควันที่พร่ามัว พระองค์ทรงปัดเป่าหมอกควันแห่งอวิชา ให้เห็นถึงความเป็นจริงอันเป็นสัจธรรม   
2018-12-20T10:37:18+07:00Painting|