ชื่อภาพ

SPREAD OUT THE HAPPINESS
โปรยปราย สายลม

ปี 2011
ขนาด 130 cm x 150 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ ความอุดมสมบูรณ์ สุขสมหวังทุกประการ
คำอธิบาย Everyone has their own duties, even the artist. Someone said, the artist was like some seed, whom sow to the Earth by Ganesh to distribute the popularity of him to everyone.
It’s may be the reason of devoting his life to paint Lord Ganesh so far.
ว่ากันว่า คนเราแต่ละคน ย่อมเกิดมาเพื่อทำหน้าที่ของตน ต่างคนต่างก็มีงานที่ต้องทำให้สำเร็จลุล่วง
ตัวผมเองได้มีผู้ทักท้วงว่า ผมเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พระองค์นั้น หว่านลงมายังโลกมนุษย์ เพื่อมาเผยแพร่
พระบารมีของพระองค์ให้ชาวโลกได้รู้ได้สัมผัส และนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมได้ทำงานนี้แด่พระองค์
ก็เป็นได้ จึงบังเกิดภาพพระองค์ทรงกำลังหว่านเมล็ดพันธุ์จากมิติหนึ่งสู่โลกมนุษย์ให้ขจรขจายตราบนานเท่านาน
2018-12-20T10:37:18+07:00Painting|