ชื่อภาพ

SAKTI GANAPATI (THE POWERFUL GANAPATI)
พระศักติคณปติ

ปี 2010
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Acrylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ  ปางทรงอำนาจเหนือการงาน ความรัก การเงิน
คำอธิบาย This posture gives blessings for a happy family life and success in the career as desired.
Because of the power over work, love and money, this posture is worshiped for physical and mental happiness, and at the same time, success in life.
อำนวยผลให้ชีวิตครอบครัวมีความสุข และประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างที่ปรารถนา ด้วยเป็นปางทรงอำนาจเหนือการงาน การเงิน และความรัก นิยมบูชาให้มีความสุขทั้งกายใจ ขณะเดียวกันก็ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกด้าน
2019-11-24T16:45:15+07:00Painting|