ชื่อภาพ

REPOSE BAL GANESH
คเณชากุมารบรรทมสินธุ์

ปี 2010
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง บาลคเณศ
ความเชื่อ เพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิต
คำอธิบาย Bal Ganesh or baby Ganesh refer to the abundance. The artist’s imagination appeared
the Bal Ganesh in the different manner. The audience can feel all of Ganesh ages to fulfill the abundance in your life.
จากความเชื่อที่ว่าพระพิฆเนศปางเด็ก หรือ “บาลคเณศ” เป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์พูลสุข
จึงได้เกิดนิมิตภาพแห่งพระพิฆเนศกุมารในอิริยาบทต่างๆเพื่อให้ได้ผู้ศรัทธาได้สัมผัสถึงทุกช่วงวัยแห่งองค์มหาเทพ เพื่อเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต
2018-12-20T10:37:16+07:00Painting|