ชื่อภาพ

MAHA GANAPATI (THE GREAT GANAPATI)
พระมหาคณปติ

ปี 2010
ขนาด 80 cm x 120 cm
เทคนิค Arylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง ปางประทานสุขให้ครอบครัว
ความเชื่อ อำนวยผลให้ครอบครัวเกิดความสมบูรณ์พูนสุข มีทรัพย์สินมั่งคั่ง ไม่อับจน และมีบริวารมากมาย
คอยอำนวยความสะดวกต่างๆ
คำอธิบาย This posture gives blessings of happiness, wealth, companionship and all the facilities to families.
2019-11-24T16:52:52+07:00Painting|