ชื่อภาพ

LAND OF HEAVEN
ดินแดนแห่งสรวงสวรรค์ (กำเนิดพระพิฆเนศ) 

ปี 2010
ขนาด 180 cm x 300 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ อำนวยผล ให้เกิดความสำเร็จในด้านต่างๆทุกประการ เนื่องจากภาพนี้เป็นการชุมนุมเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าเพื่อประสาทพรอันยิ่งใหญ่แด่พระพิฆเนศ
คำอธิบาย This painting represent, the celebration of the origin of Lord Ganesh.
All of the Great Lord bless to Ganesh as the name “Ganapati”, and he is honoured at the start of rituals and ceremonies.
ภาพนี้เป็นภาพการเฉลิมฉลอง การถือกำเนิดแห่งพระพิฆเนศมหาเทพ และในวันนั้นเหล่ามหาเทพทุกชั้นฟ้าได้มาประสาทพรมหามงคลแด่พระพิฆเนศ จนได้ชื่อว่า “คณปติเทพ” แปลว่า ผู้เป็นหัวหน้าแห่งเทวาทั้งปวง และได้สถาปนาพระพิฆเนศวร เป็นเทพพระองค์แรกที่ต้องบูชาก่อนเริ่มพิธีใดๆ
2018-12-20T10:37:16+07:00Painting|