ชื่อภาพ

KSHIRPRA PRASADA GANAPATI
พระกศิปะปรสัทคณปติ

ปี 2010
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Arylic on Canvas
สีอคริลิค, ผ้าใบ
ปาง  ปางประทานทรัพย์ และความรอบรู้
ความเชื่อ เหมาะสำหรับตั้งบูชาในสถานศึกษา สถานอบรมวิชาชีพต่างๆ มหาวิทยาลัย หรือบริษัทห้างร้านทั่วไป
คำอธิบาย This posture is suitable for worship in learning institutes, vocational institutes, universities or general businesses.
2019-11-24T17:04:56+07:00Painting|