ชื่อภาพ HIMMAPAN FOREST
ริมลำธาร(ป่าหิมพานต์)
ปี 2008
ขนาด 130 cm x 150 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน,ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
คำอธิบาย
2019-11-24T16:34:53+07:00Painting|