ชื่อภาพ

ERAWAN THRONE
ทรงบัลลังก์เอราวัณ

ปี 2012
ขนาด 190 cm x 200 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ เชื่อกันอย่างแพร่หลายว่า ช้างเอราวัณสามารถดลบันดาลให้เกิดโภคทรัพย์สมบัติ และพลังอำนาจเหนือโชคลาภทั้งปวง
คำอธิบาย One of the most favorite painting for the artist. Erawan is the vehicle of the God Indra,
huge with 33 heads. The name refer to rain, clouds and rainbow (Symbol of the abundant).
As the beloved companion of Indra, Erawan is considered to be the lord of all Elephants in the universe and the most powerful.
ภาพทรงบัลลังค์เอราวัณ เป็นอีกภาพนึงที่ผมรักเป็นพิเศษ เนื่องด้วยสมดุลยภาพที่ทรงพลังในอัตลักษณ์ภายนอก ส่งผลสู่จิตแห่งพลังอันเป็นภายใน ช้างเอราวัณ ในบรรดาสัตว์เทวะทั้งหลาย ช้างเอราวัณ เป็นสัตว์เทวะที่ทรงพลานุภาพมากที่สุด เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ อันเนื่องมาจาก คำว่า เอราวัณ
ไอราพต ไอราวัต ไอราวัณ ทั้งหมดนี้มีความหมายถึง น้ำ เมฆฝน รุ้ง 
ซึ่งเป็นศัตรูกับความแห้งแล้ง
นำพาความอุดมสมบูรณ์มาสู่ชีวิต
ภาพพระพิฆเนศทรงช้างเอราวัณจึงหมายถึง มหามงคลแห่งความอุดมสมบูรณ์อันยิ่งใหญ่ (เล่ากันว่าพระพิฆเนศได้ยืมช้างเอราวัณมาจากพระอินทร์เพื่อมาช่วยโลกมนุษย์ในยามทุกข์เข็น)
2018-12-20T10:37:16+07:00Painting|