ชื่อภาพ

ENJOY HAPPINESS AMONG HIMMAPAN FOREST
เสวยสุขท่ามกลางหิมพานต์

ปี 2010
ขนาด 130 cm x 150 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ ปางเสวยสุข จะนำมาซึ่งความสุขสบายในชีวิตแด่ผู้ศรัทธา  มากล้นด้วยทรัพย์สมบัติ อุดมสมบูรณ์พูลสุขตลอดไป
คำอธิบาย The artist has study about Himmapan Forest, the legendary forest in Hindu Mythology. It is believed that the forests are located on the Catumaharajika Heaven, full of many strange animals totally different from our Physical World.
The artist’s own imagination appeared Lord Ganesh is resting in the peaceful Anodard Pond.
ครั้งที่ผมได้ศึกษาในเรื่องป่าหิมพานต์ ซึ่งเป็นป่าในวรรณคดีและความเชื่อในเรื่องไตรภูมิตามคติศาสนาพุทธและฮินดู ป่าหิมพานต์เป็นอุทยานของสวรรค์ชั้น จาตุมหาราชิกาที่เต็มไปด้วยความพิสดาร  เป็นมิติที่เหนือไปจากความจริงจากโลกมนุษย์  แฝงไปด้วยความ เงียบสงบอากาศเย็นสบายทั้งปี
ในห้วงแห่งความคำนึงนั้น  ได้เกิดภาพนิมิตในจิตเห็นภาพพระพิฆเนศบรรทมสินธุ์ เสวยสุขบัลลังค์ พักผ่อนในยามราตรีที่แสนสงบสุข ในสระโบกขรณีที่มีน้ำใสยิ่งกว่าแก้ว เต็มไปด้วยดอกบัวทิพย์นานาชนิด ส่งกลิ่นหอมตลบอบอวล แวดล้อมไปด้วยต้นไม้สวรรค์ อันวิจิตรการตา มีดอกไม้ทิพย์ ที่สวยสดงดงามน่าดูน่าชม  สะกดอารมณ์แห่งจิต ผู้พบเห็น ให้สงบนิ่งเย็นฉ่ำอุรา
2018-12-20T10:37:18+07:00Painting|