ชื่อภาพ

DESCENDENT BAL GANESH
กุมารคเณศเสด็จลงมาโปรด

ปี 2010
ขนาด 100 cm x 100 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง บาลคเณศ
ความเชื่อ เพื่อความอุดมสมบูรณ์แห่งชีวิต
คำอธิบาย The artist’s imagination appeared, the Bal Ganesh was coming down from the heaven to the Earth.
จากความเชื่อที่ว่าพระพิฆเนศปางเด็ก หรือ “บาลคเณศ” เป็นตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์พูลสุข
จึงได้เกิดนิมิตภาพแห่งพระพิฆเนศกุมาร ในอิริยาบทต่างๆ เพื่อให้ผู้ศรัทธาได้สัมผัสถึงทุกช่วงวัยแห่งองค์มหาเทพ เพื่อเติมเต็มความอุดมสมบูรณ์ในชีวิต ในภาพนี้ในนิมิตถึงตอนที่พระองค์เสด็จลงมาจากสรวงสรรค์
เพื่อมาโปรดโลกมนุษย์
2018-12-20T10:37:16+07:00Painting|