ชื่อภาพ

BLESSING IN THE PEACEFUL NIGHT
ค่ำคืนแห่งพรอันสงบสุข

ปี 2007
ขนาด 100 cm x 120 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง The first oil on canvas painting of the Artist, Mr.Rachan.
ภาพวาดสีน้ำมันภาพแรกของศิลปินราชัน
ความเชื่อ
คำอธิบาย The posture of standing Ganesh on the cloud among the fool moon night, he is blessing to the humankind from the heaven.
อิริยาบทขององค์พระพิฆเนศประทับยืนบนก้อนเมฆ ท่ามกลางค่ำคืนแห่งพระจันทร์เต็มดวง พระองค์ทรงประทานพรจากสรวงสวรรค์ แด่เหล่ามวลมนุษย์ที่มีศรัทธาทั้งหลาย
2019-11-24T16:42:23+07:00Painting|