ชื่อภาพ

BLESSING
พระหัตถ์แห่งพร

ปี 2015
ขนาด 50 cm x 70 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง
ความเชื่อ
คำอธิบาย
2018-12-20T10:37:18+07:00Painting|