ชื่อภาพ

GARUDA (VISHNURUPAYA GANAPATI)
วิษณูรูปายะคณปติ

ปี 2013
ขนาด 190 cm x 190 cm
เทคนิค Oil on Canvas
สีน้ำมัน, ผ้าใบ
ปาง วิษณูรูปายะคณปติ
ความเชื่อ พญาครุฑเป็นสัตว์เทวะที่ให้ผลหลายๆ ด้าน ในตำราได้กล่าวถึงอํานาจพญาครุฑ ไว้ 8 ประการ ดังนี้
1.เป็นมหาอํานาจอันยิ่งใหญ่ เป็นสิทธิอํานาจอันเฉียบขาด
2.สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไสยได้ทั้งปวง ภูติผีปีศาจเกรงกลัว ไม่กล้าเข้าใกล้
3.เป็นสื่อนําความเจริญรุ่งเรือง ยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตและหน้าที่การงาน
4.ปกป้องคุ้มครอง ป้องกันภัยเป็นคงกระพัน
5.เป็นเมตตามหานิยม
6.นําความร่มเย็นเป็นสุขมาให้
7.ทํามาค้าขายดี เป็นสื่อนําโชคลาภนานาประการ
8.สัตว์ร้าย เขี้ยวงาสารพัด งูเงี้ยวเขี้ยวขอ อสรพิษ ไม่กล้าก้ำกรายเข้าใกล้ เพราะเกรงตบะบารมีของ
องค์พญาครุฑเป็นที่สุด
คำอธิบาย Garuda is the king of the birds, has the head, wings, talons and beak of an eagle and the body and limbs of a man.
From the myth, Garuda is able to bless as your wishes. His power equate with Narayana God, and being the immortal magic animal.
Some of the legend, Lord Ganesh is reincarnated of Narayana God, name “Vishnurupaya Ganapati, being Ganesh in the same aspect as Vishnu God, mean assemble together to the goal of life. The torch in Ganesh’s left hand refer to the light of wisdom, the King of Nagas under Lord Ganesh refer to a peaceful.
Generally refer to having the wisdom as a light lead you to the goal of life, and always intellection.
พญาครุฑเป็นตัวแทนแห่งจ้าวเวหาเบื้องบน ตามตำนานพญาครุฑสามารถประทานพรให้ได้ทุกเรื่องตามที่จะปรารถนา เนื่องด้วยมีฤทธิ์เทียบเท่ากับองค์พระนารายณ์ โดยสิทธิอำนาจพญาครุฑสัตว์กายสิทธิ์ ที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้ มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมตะ สามารถนำพาไปสู่จุดสูงสุดได้ พระพิฆเนศผู้เป็นมหาเทพแห่งความสำเร็จ (บางตำนานได้กล่าวไว้ว่าพระพิฆเนศเป็นอวตาล หนึ่งของพระนารายณ์
มีชื่อปางว่า “วิษณุรูปายะคณปติ” คือเป็นพระพิฆเนศที่มีรูปลักษณ์ เดียวกับพระวิษณุ เป็นปางที่พระพิฆเนศทรงพญาทรุฑ เป็นการรวมพลังไปสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิต พระหัตถ์ซ้ายทรงถือครบเพลิงอันเป็นเครื่องหมายของแสงสว่างแห่งปัญญา พญานาคที่อยู่เบื้องล่างเป็นตัวแทนแห่งความร่มเย็นเป็นสุข
ความหมายโดยรวมคือ การที่คนเราจะประสบความสำเร็จและไปถึงจุดสุดยอดแห่งชีวิตนั้น
จำเป็นต้องมีปัญญาเป็นแสงสว่างคอยนำทางชีวิต ไม่ควรหยุดนิ่งที่จะขวานขวายหาความรู้
เพื่อที่จะนำพาชีวิตของตนไปสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตได้
2018-12-20T10:37:19+07:00Painting|